Tin tuyển dụng

Cán bộ dự án
Tháng 11/2020, Công ty CP công nghệ và kỹ thuật Á Châu tuyển Cán bộ Dự án với thông tin sau: Mô tả công việc: Thi công lắp đặt máy, thiết bị, tủ điện, tủ ATS. Đi bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện...
Nhân viên kỹ thuật
Tháng 11/2020, Công ty CP công nghệ và kỹ thuật Á Châu tuyển Nhân viên kỹ thuật với thông tin sau: Mô tả công việc: Thi công lắp đặt máy phát điện, thiết bị, tủ điện, tủ ATS Bảo trì, bảo dưỡng...