FJ_Thang máy tải hàng

Thông tin chi tiết

Các loại thang máy tải hàng:

+ Thang máy chở hàng trong các nhà máy (thang máy công nghiệp)

+ Thang máy vận chuyển xe ô tô, xe máy

+ Thang tải chuyên chở rác chung cư, cao ốc

+ Thang máy tải thực phẩm

+ Thang máy xây dựng: phục vụ chuyên chở hàng hóa, công nhân tại các công trình cao ốc.

Tải trọng :

+Tải trọng cho thang máy tải hàng loại nhỏ dưới 1000 kg

+ Tải trọng cho thang máy tải hàng loại trung bình 1000kg - 2000kg

+ Tải trọng cho thang máy tải hàng cỡ lớn 2000kg-6000kg