HD_Thang cuốn

Thông tin chi tiết

Thang cuốn của Hyundai đạt tiêu chuẩn phục vụ hiệu suất vận chuyển tối đa và dễ dàng. Thang cuốn thường được lắp đặt ở các sân bay, siêu thị, trung tâm thương mại, các ga tàu điện… Thang cuốn hiện đại được sử dụng từng đôi với một chiều lên và một chiều xuống.