Bảo trì định kỳ thang máy

Thông tin chi tiết

Công ty Á Châu luôn tuân thủ đúng việc bảo trì định kỳ sau khi thang máy đưa vào sử dụng để thang máy được vận hành an toàn, trơn tru nhất.

Một số hình ảnh bảo trì: