Sở thông tin và truyền thông tỉnh Thái Bình

Năm 2012 ATE.,Jsc đã ký kết hợp đồng cung cấp lắp đặt máy phát điện dự phòng với Ban Quản lý dự án – Sở thông tin và truyền thông tỉnh Thái Bình

Thông tin dự án:  Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy phát điện. 

Dự án: Tin học mạng liên thông các sở, ngành và huyện. Nội dung cung cấp:  - Cung cấp, lắp máy phát điện và tủ chuyển nguồn tự động (ATS).  Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  Thời gian thực hiện: 35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.