Nhà máy Brother

Cung cấp và lắp đặt 02 thang máy tải hàng

Tải trọng: 2500kg

Địa chỉ: Nhà máy Brother Việt Nam