Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hòa Lạc

Dự án: Mua sắm máy phát điện 1000kVA cho trung tâm dự phòng thông tin tại khu công nghệ cao Hòa Lạc

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện công suất 1000KVA cho Trung tâm Dự phòng thông tin tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Địa chỉ: Trung tâm dự phòng thông tin tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Máy phát điện CUMMINS POWER GENERATION

Model: C1010D5P

Công suất: 1010KVA