Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ

Địa chỉ: Số 17A Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Công suất 1000kVA