Công trình anh Lân - Long Biên

Cung cấp và lắp đặt 01 thang máy gia đình

Tải trọng: 450kg

Số điểm dừng: 04

Tốc độ: 60m/ph