Bệnh Viện Sản - Nhi Tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Cụm KTXH Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương và Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc – Tỉnh Vĩnh Phúc

03 tổ máy phát điện công suất 1500kVA