Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch CMC 2

Năm 2011 ATE.,Jsc đã trúng gói thầu cung cấp máy phát điện dự phòng nhà máy CMC 2

Thông tin dự án: 
Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy gạch CMC 2.

Địa điểm: Phú Thọ
Nội dung cung cấp: 
- Cung cấp và lắp đặt 02 máy phát điện công suất 1065 kVA. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói