Dự án cung cấp nguồn điện dự phòng Trung tâm CNTT – Bộ Kế hoạch và đầu tư

Năm 2010 ATE.,Jsc đã trúng thầu gói thầu cung cấp máy phát điện dự phòng cho TT phát triển hạ tầng CNTT – Bộ Kế hoạch và đầu tư

Thông tin dự án: 
Dự án: Đầu tư phát triển hạ tầng CNTT – Bộ Kế hoạch và đầu tư  

Địa điểm: Hà Nội
Nội dung cung cấp: 
- Cung cấp và lắp đặt 01 máy phát điện công suất 300 kVA. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói