Dự án cung cấp nguồn điện dự phòng cho các trạm BTS của Mobifone

Năm 2011 ATE.,Jsc đã ký kết hợp đồng cung cấp 39 đầu phát MECC ALTE và tủ ATS phục vụ các trạm BTS thuộc mạng di động Mobifone

 

Thông tin dự án: 
Dự án: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng các trạm BTS cho một số tỉnh miền Bắc  và miền Trung.
Nội dung cung cấp: 
- Cung cấp và lắp đặt 39 đầu phát điện công suất 16kVA. 
- Cung cấp và lắp đặt 39 tủ ATS. 
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 
Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.