Tư vấn - Giải pháp

Nội dung yêu cầu: 

Nên sử dụng máy phát điện như thế nào?

Trả lời: 

- Các máy phát điện không bao giờ nên cắm vào bảng điện chính trong nhà của quý vị vì điều này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho nhân viên công ty điện đang làm việc để đưa điện trở lại.

- Thay vào đó, hãy cắm máy phát điện trực tiếp vào máy mà quý vị muốn sử dụng trong lúc cúp điện.