Máy phát điện Omega động cơ Volvo

Máy phát điện 1pha và 3 pha
Công suất: 10 KVA - 37 KVA

50 Hz, 220/380 V, 3 pha 4 dây, 1500 rpm

LIÊN TỤC

DỰ PHÒNG

MODEL

DỘNG CƠ

kVA

kW

kVA

kW

OMV85

TD520GE

85

68

94

75.2

OMV100

TAD531GE

100

80

110

88

OMV130

TAD532GE

130

104

143

114.4

OMV150

TAD731GE

150

120

165

132

OMV180

TAD732GE

180

144

198

158.4

OMV200

TAD733GE

200

160

220

176

OMV250

TAD734GE

250

200

275

220

OMV275

TAD940GE

275

220

300

240

OMV350

TAD1342GE

350

280

385

308

OMV400

TAD1344GE

400

320

440

352

OMV450

TAD1640GE

450

360

495

396

OMV500

TAD1641GE

500

400

550

440

OMV570

TAD1642GE

570

456

627

501

OMV630

TAD1643GE

630

504

693

554