Máy phát điện Omega động cơ Cummins

Máy phát điện Omega động cơ Cummins

Công suất từ 20 – 500 kVA

50 Hz, 220/380 V, 3 pha 4 dây, 1500 rpm

LIÊN TỤC

DỰ PHÒNG

MODEL

DỘNG CƠ

kVA

kW

kVA

kW

OMC20

Cummins 4B3.9-G2

20

16

22

17.6

OMC25

Cummins 4B3.9-G2

25

20

27.5

22

OMC40

Cummins 4BT3.9-G2

44

32

44

35

OMC50

Cummins 4BTA3.9-G2

50

40

55

44

OMC60

Cummins 1103A-33TG2

60

48

66

52.8

OMC70

Cummins 6BT5.9-G2

70

56

77

61

OMC85

Cummins 6BT5.9-G2

85

68

93.5

74.8

OMC100

Cummins 6BT5.9-G2

100

80

110

88

OMC115

Cummins 6BTA5.9-G2

115

92

126

101

OMC130

Cummins 6BTAA5.9-G2

130

104

143

114

OMC160

Cummins 6CTA8.3-G2

160

128

176

140

OMC180

Cummins 6CTA8.3-G2

180

144

198

158

OMC200

Cummins 6CTAA8.3-G2

200

160

220

176

OMC250

Cummins 6LTAA8.9-G2

250

200

275

220

OMC300

Cummins NTA855-G1A

300

240

330

262

OMC350

Cummins NTA855-G2

350

280

385

308

OMC400

Cummins  NTAA855-G7

400

320

440

352

OMC 450

Cummins KTA19-G3

450

360

495

396

OMC 500

Cummins  KTA19-G4

500

400

550

440