Máy phát điện Nippon Sharyo

50 Hz, 220/380 V, 3 pha 4 dây, 1500 rpm

LIÊN TỤC

DỰ PHÒNG

MODEL

DỘNG CƠ

kVA

kW

kVA

kW

NES25EK3

KUBOTA

20

16

22

17.6

NES45EN2

YANMAR

37

29.6

40.7

32.6

NES60EH

HINO

50

40

55

44

NES100EL

ISUZU

80

64

84

67

NES150EH

HINO

125

100

138

110

NES220EM

MITSUBISHI

195

156

215

172

NES300EH

HINO

270

216

297

237.6

NES400EM

MITSUBISHI

350

280

385

308

NES500EM

MITSUBISHI

450

360

495

396

NES610SM

MITSUBISHI

554

443

582

465.6

NES800SM

MITSUBISHI

700

560

735

588