Bơm công nghiệp

 

1. Máy Bơm hóa chất

Máy Bơm hóa chất hiệu Argal - Xuất xứ Italia

 

2. Máy Bơm chìm nước thải

Máy Bơm chìm nước thải hiệu Dreno - Xuất xứ Italia

3. Máy Bơm Finish Thompson (FTI)

Máy Bơm hiệu Finish Thompson – Xuất xứ USA

 

4. Máy Bơm màng

Máy Bơm màng Wilden - Xuất xứ Mỹ

Sản phẩm khác