ATE.,Jsc thăm và làm việc tại VP Đài truyền hình Việt Nam - VTV